วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

การอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล
610303_01_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล.mp3