วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
610301_09_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา.mp3