วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา(เทศน์ ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา
610318_02_เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา.mp3