วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
610301_03_เทศน์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3