วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ
610331_05_ปกิณกะธรรมระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ.mp3