วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-เทศน์การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง
610317_02_เทศน์การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง.mp3