วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด
610311_01_ปกิณกะธรรมความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด.mp3