วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา
610325_05_ปกิณกะธรรมความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา.mp3