วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน
610303_03_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน.mp3