วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
610331_01_ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3