วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

การให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6103/610311_05_ปกิณกะธรรมการให้ทานและความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น.mp3