วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ
610302_01_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณความดีของพ่อแม่และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ.mp3