วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์
581030_02_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์.mp3