วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
581030_03_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ.mp3