วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์กฐินทาน(เทศน์ ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-เทศน์อานิสงส์กฐินทาน
581018_02_เทศน์อานิสงส์กฐินทาน.mp3