วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล
581025_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล.mp3.