วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ
581018_05_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ.mp3