วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
581003_03_ปกิณกะธรรมทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ.mp3