วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
581018_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน.mp3