วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กาลกฐิน(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกาลกฐิน
581025_07_ตอบปัญหาธรรมกาลกฐิน.mp3