วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง
581017_08_ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง.mp3