วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย
581023_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย.mp3