วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ
581010_07_ปกิณกะธรรมความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ.mp3