วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ
581023_10_ปกิณกะธรรมทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ.mp3