วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม(เทศน์ ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-เทศน์ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม
581003_02_เทศน์ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม.mp3