วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์
581017_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์.mp3