วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การทรงความดีแบบพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงความดีแบบพระอริยบุคคล
581024_04_ปกิณกะธรรมการทรงความดีแบบพระอริยบุคคล.mp3