วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อภิญญาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาจิต
581004_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาจิต.mp3