วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์
581004_09_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์.mp3