วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว
581025_08_ปกิณกะธรรมคนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว.mp3