วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
581003_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3