วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา
581025_09_ปกิณกะธรรมกายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา.mp3