วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา
581024_10_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา.mp3