วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน
581003_10_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน.mp3