วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น
581018_09_ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น.mp3