วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-เทศน์การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น
581017_04_เทศน์การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น.mp3