วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์การบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระ
581003_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระ.mp3