วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก
581018_04_ปกิณกะธรรมการเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก.mp3