วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค.๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ
581017_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ.mp3