วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)
581017_05_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง).mp3