วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581018_10_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3