วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-เทศน์การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล
581010_02_เทศน์การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล.mp3