วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี
581031_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี.mp3