วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
581101_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3