วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง
581122_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง.mp3