วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว
581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว.mp3