วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย.ย ๕๘-581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ
581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ.mp3