วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
581107_02_เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3