วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การละกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละกามราคะ
581115_06_ปกิณกะธรรมการละกามราคะ.mp3