วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อานิสงส์การสร้างพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่
581108_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่.mp3